Služby

Geometrické plány pro:

  • Vyznačení staveb
  • Dělení pozemků
  • Vymezení rozsahu věcných břemen
  • Zpřesnění vlastnické hranice

Vytyčování pozemků

Vytyčování staveb

Účelové mapy, podklady pro projekty

Zaměřování skutečného provedení staveb a liniových staveb

Poradenství zdarma